logo firmyKADRA PEDAGOGICZNA NASZEJ SZKOŁY

DYREKTOR SZKOŁY

      (110kB)
mgr Alicja Jadwiga Dobrowolska

Nauczyciele dyplomowani

(26kB)
mgr Bożena Ambroziak
nauczyciel religii

mgr Lech Bielawski
nauczyciel matematyki

mgr Alina Brulińska
wychowawca klasy IVa,
nauczyciel języka polskiego,
starszy inspektor d/s BHP

mgr Zdzisław Dobrowolski
nauczyciel wychowania fizycznego
(27kB)
mgr Mirosława Dziekońska
wychowawca klasy IIIb,
nauczyciel kształcenia zintegrowanego,
oligofrenopedagog
(4kB)

mgr Jolanta Fabiszewska
wychowawca klasy IIIa,
nauczyciel kształcenia zintegrowanego
(15kB)

mgr Marzena Kossakowska
wychowawca klasy Vb,
nauczyciel wychowania fizycznego
(41kB)
mgr Grażyna Mróz-Kabacik
wychowawca klasy Ia,
nauczyciel kształcenia zintegrowanego
(15kB)
mgr Grażyna Nadrowska
nauczyciel plastyki, muzyki
(11kB)
mgr Irena Myślińska
nauczyciel języka polskiego,
oligofrenopedagog
(3kB)
mgr Ewa Ostrowska
nauczyciel przyrody
(19kB)
Zofia Rogińska
nauczyciel bibliotekarz
(4kB)
mgr Magdalena Sawicka
wychowawca klasy IIb,
nauczyciel kształcenia zintegrowanego

mgr Elżbieta Stefańska
logopeda

Nauczyciele mianowani

(21kB)
mgr Dorota Białobrzewska
wychowawca klasy Ib,
nauczyciel kształcenia zintegrowanego
(7kB)
mgr Agnieszka Chełstowska
nauczyciel świetlicy
(7kB)
mgr Adrianna Karwowska
wychowawca klasy IVb,
nauczyciel języka angielskiego
(4kB)
inż. Mariola Łukasiewicz
nauczyciel informatyki, techniki,
świetlicy
(28kB)
mgr Małgorzata Rogula
wychowawca klasy VIa,
nauczyciel świetlicy
(4kB)
mgr Danuta Romanik
wychowawca klasy IIa,
nauczyciel kształcenia zintegrowanego
(9kB)
Małgorzata Wierzbowska
wychowawca klasy 0a,
nauczyciel wychowania przedszkolnego
(4kB)
mgr Anna Żuchowska
wychowawca klasy Va,
nauczyciel języka angielskiego

Nauczyciele kontraktowi

(10kB)
mgr Aneta Leszak
nauczyciel kształcenia zintegrowanego

Ewa Orłowska
wychowawca klasy Oc,
nauczyciel wychowania przedszkolnego,

mgr Magdalena Parzych
nauczyciel religii
(18kB)
mgr Katarzyna Stryjewska
wychowawca klasy Ob,
nauczyciel wychowania przedszkolnego,
(31kB)
mgr Monika Witkowska
wychowawca klasy VIb,
nauczyciel matematyki

Nauczyciele stażyści


Anna Nawrocka
wychowawca klas 0-I filia Tarnowo,
nauczyciel kształcenia zintegrowanego
z wychowaniem przedszkolnym,
religii