logo firmyKADRA PEDAGOGICZNA

DYREKTOR SZKOŁY

      (5kB)
mgr Alicja Jadwiga Dobrowolska

Wychowanie przedszkolne

(4kB)
Małgorzata Wierzbowska
mgr Katarzyna Stryjewska
mgr Aneta Leszak

Edukacja Wczesnoszkolna

(3kB)
mgr Jolanta Fabiszewska
mgr Mirosława Dziekońska
mgr Grażyna Mróz-Kabacik
mgr Dorota Białobrzewska
mgr Danuta Romanik
mgr Magdalena Sawicka

Język polski

(6kB)
mgr Alina Brulińska
mgr Irena Myślińska

Matematyka

(4kB)
mgr Monika Witkowska
mgr Lech Bielawski

Historia i społeczeństwo

(4kB)
mgr Alina Brulińska
mgr Grażyna Mróz-Kabacik

Przyroda

(6kB)
mgr Ewa Ostrowska

Język angielski

(3kB)
mgr Anna Żuchowska
mgr Adrianna Karwowska

Zajęcia komputerowe

(5kB)
inż. Mariola Łukasiewicz

Zajęcia techniczne

(4kB)
inż. Mariola Łukasiewicz

Plastyka

(3kB)
mgr Grażyna Nadrowska

Muzyka

(2kB)
mgr Grażyna Nadrowska

Religia

(4kB)
mgr Bożena Ambroziak
mgr Magdalena Parzych

Wychowanie fizyczne

(3kB)
mgr Marzena Kossakowska
mgr Zdzisław Dobrowolski

Wychowawcy świetlicy

(6kB)
mgr Małgorzata Rogula
mgr Agnieszka Chełstowska
inż. Mariola Łukasiewicz

Biblioteka

(5kB)
Zofia Rogińska

Logopeda

(5kB)
mgr Elżbieta Stefańska