Nasza Szkoła

(57kB)

KADRA PEDAGOGICZNA NASZEJ SZKOŁY

DYREKTOR SZKOŁY

(110kB)
mgr Alicja Jadwiga Dobrowolska

V - CE DYREKTOR SZKOŁY

(47kB)

mgr Anna Żuchowska

Nauczyciele dyplomowani

(26kB)
mgr Bożena Ambroziak
nauczyciel religii

mgr Lech Bielawski
nauczyciel matematyki
mgr Alina Brulińska
wychowawca klasy IVa,
nauczyciel języka polskiego,
starszy inspektor d/s BHP

mgr Zdzisław Dobrowolski
nauczyciel wychowania fizycznego
(27kB)
mgr Mirosława Dziekońska
wychowawca klasy IIb,
nauczyciel kształcenia zintegrowanego,
oligofrenopedagog
(4kB)
mgr Jolanta Fabiszewska
wychowawca klasy IIIa,
nauczyciel kształcenia zintegrowanego
(15kB)
mgr Marzena Kossakowska
wychowawca klasy Vb,
nauczyciel wychowania fizycznego
(41kB)
mgr Grażyna Mróz-Kabacik
wychowawca klasy Ia,
nauczyciel kształcenia zintegrowanego
(15kB)
mgr Grażyna Nadrowska
nauczyciel plastyki, muzyki
(11kB)
mgr Irena Myślińska
wychowawca klasy IVb,
nauczyciel języka polskiego,
oligofrenopedagog
(3kB) mgr Ewa Ostrowska
nauczyciel przyrody
(19kB)
Zofia Rogińska
nauczyciel bibliotekarz
(4kB) mgr Magdalena Sawicka
wychowawca klasy IIb,
nauczyciel kształcenia zintegrowanego

mgr Elżbieta Stefańska
logopeda

Nauczyciele mianowani

(21kB)
mgr Dorota Białobrzewska
wychowawca klasy Ib,
nauczyciel kształcenia zintegrowanego
(4kB)
inż. Mariola Łukasiewicz
wychowawca klasy VIb,
nauczyciel informatyki, techniki,
świetlicy
(28kB)
mgr Małgorzata Rogula
wychowawca klasy Va,
nauczyciel świetlicy
(4kB)
mgr Danuta Romanik
wychowawca klasy IIa,
nauczyciel kształcenia zintegrowanego
(9kB)
Małgorzata Wierzbowska
wychowawca klasy 0a,
nauczyciel wychowania przedszkolnego

Nauczyciele kontraktowi

(7kB)
mgr Agnieszka Chełstowska
nauczyciel historii,
wychowawca klasy VIa
(7kB)
mgr Adrianna Karwowska
nauczyciel języka angielskiego
(10kB)
mgr Aneta Leszak
wychowawca klasy II-III filia Tarnowo,
nauczyciel kształcenia zintegrowanego

mgr Magdalena Parzych
nauczyciel religii
(18kB)
mgr Katarzyna Stryjewska
wychowawca klasy Ob,
nauczyciel wychowania przedszkolnego,
(31kB)
mgr Monika Witkowska
nauczyciel matematyki

Nauczyciele stażyści


Anna Nawrocka
wychowawca klas 0-I filia Tarnowo,
nauczyciel kształcenia zintegrowanego
z wychowaniem przedszkolnym,
religii

Ewa Orłowska
wychowawca klasy Oc,
nauczyciel wychowania przedszkolnego,